цайны сөөг
/ ургамал /
халуун, дулаан оронд тарималжсан мөнх ногоон сөөг