уулын цай ~ өвсөн цай

зэрлэг ургадаг, цайны өвс ургамал