цай үйх
цай чанах гэж байгаа тогоотой усанд нүдсэн цай орхих