цай өргөх
чанасан цайны дээжээр цацал өргөх, цөгцөнд хийж, тахил тавих