цай идээшүүлэх
идээг нь буутал чанаж, амт өнгө нь таарах