цай залах
цайны шаарыг ариун идээ хэмээн хүндэлж, гэрээс баруун зүгт асгах