цай амтлах
цайнд давс хужир, сүү хийж удтал самрах