ЦАГДУУЛ :

цагдуул мануул (юмыг цагдах манах хүн) - Түүний цагдуул мануул хэмээгч хол ойр улсад нэгэнтээ дэлгэрэнгүй.... В.Инжаннаши. Хөх судар.