ЦАГДАА

1. Цагдан сэргийлэх газрын албан хаагч: сэргийлэгч: цагдаа залуу (цагдан сэргийлэхийн албан хаагч залуу), дэлгэрэнгүй...


2. Манах, хянах, хамгаалах үүрэг хүлээсэн хүн: ойн цагдаа (ой хамгаалах үүрэг бүхий хүн).

цагдаа залуу цагдан сэргийлэхийн албан хаагч залуу
цагдаагийн арми орон нутгийн цагдаагийн хүчинд тулгуурлан байгуулдаг зэвсэгт хүчин
цагдаагийн байгууллага хүн ам, төр, олон нийтийн байгууллагын хэвийн ажиллаж амьдрах боломжийг хангах зорилгоор нийгмийн дэг журмыг сахин хамгаалж, хэрэг зөрчлөөс сэргийлэх, таслан зогсоох үүрэг бүхий төрийн захиргааны тусгай байгууллага
замын цагдаа замын хөдөлгөөний журмыг сахиулагч
хэсгийн цагдаа засаг захиргааны хамгийн бага нэгжийн аюулгүй, амгалан тайван байдлыг сахиулах сэргийлэгч
ойн цагдаа ой хамгаалах үүрэг бүхий хүн

бууны нохой эрийн муу

Зочин 2019-08-31 17:32:48