ЦАВЛАХ III

Цавдах, чийгтэй болгох.

Ижил үг:

ЦАВЛАХ I

ЦАВЛАХ II