ЦАВЛАХ II
Лам нарын хоолоо зооглох.
Ижил үг:

ЦАВЛАХ I

ЦАВЛАХ III