ЦАВТАХ

Юманд ан цав, гав гарах, цав суух: хөөрөг цавтах (хөөргөнд цав суух), шил цавтах дэлгэрэнгүй...

хөөрөг цавтах хөөргөнд цав суух
шил цавтах шилэнд цав суух