ЦАВЛУУЛАХ

1. Адууг өндөр газар бэлчээрлүүлэх;


2. Лам нарт хоол зооглуулах;
3. Юмыг чийгтэй болгуулах.