ЦАВЛАХ I

Адууг, ялаа шумуулаас зайлуулж , өндөр газар бэлчээх.

Ижил үг:

ЦАВЛАХ II

ЦАВЛАХ III