ЦАВИР

Мод төмрөөр хийдэг, шингэн зүйл агуулах таглаа бүхий, жижиг сав, дашмаг.