БАРИЛДАХ

1. Ноцолдон хүч тэнхээгээ сорих: бөх барилдах (бөх ноцолдож тэнхээгээ сорих) - Хэдэн бөх дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолууд., барилдахаасаа таахалзах нь, үйлдэхээсээ танхилзах нь [зүйр цэцэн үг] (ажлын үр дүн нь бага боловч ааш ямба нь их байдал);


2. Ямарваа юм хоорондоо наалдаж зууралдан салгахад бэрх хэцүү болох: барилдан наалдах (зууралдан салахгүй наалдах), барилдан дэлгэрэнгүй... (наалдан салахгүй хөлдөх) - Бага цасанд газар хөлдөнө, их цасанд мөрөн барилдана. ААЗ., барилдан шавааралдах (шавааралдан салахгүй наалдах);

3. Ураг бололцох: ураг барилдах (ураг бололцох);
4. Бүрэлдэх, бүтэх: шарх барилдах (шарх аних, эдгэрэх);
5. [шилжсэн] Холболдох, хэлхэлдэх: бат журмаар барилдах (бат журмаар холболдох) - Үлдэж байгаа тэд ганзага нийлэх бат журмаар дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Хөх тэнгэр., сэтгэл зүрхээр барилдах (сэтгэл зүрхээр холболдох) - Сэтгэл зүрхээрээ барилдаж байлаа. С.Дашдооров. Говийн өндөр.

бөх барилдах бөх ноцолдож тэнхээгээ сорих
барилдахаасаа таахалзах нь, үйлдэхээсээ танхилзах нь ажлын үр дүн нь бага боловч ааш ямба нь их байдал
барилдан наалдах

зууралдан салахгүй наалдах

барилдан хөлдөх

наалдан салахгүй хөлдөх

барилдан шавааралдах

шавааралдан салахгүй наалдах

ураг барилдах ураг бололцох
шарх барилдах

шарх аних, эдгэрэх

бат журмаар барилдах бат журмаар холболдох
сэтгэл зүрхээр барилдах сэтгэл зүрхээр холболдох