БАРИЛДЛАГА

1. Холбоо, хэлхээ: ах дүүгийн барилдлага (ах дүүгийн холбоо), ураг төрлийн дэлгэрэнгүй... (ураг төрлийн хэлхээ холбоо), багш шавийн барилдлага (багш шавийн учрал) - Багш шавийн барилдлага гэгч эх үрсийн барилдлагатай адил хүндтэй ариун зүйл билээ. С.Удвал. Их хувь заяа., цусан барилдлага (цусан төрлийн холбоо; эхийн талын хамаатан) - Нарт ертөнцөд нэг өдөр нэг эхийн хэвлийгээс төрсөн мах цусны барилдлагатайгаа санах боловч, атаархал гомдлоо зайлуулж үл чадна. С.Эрдэнэ. Ихрийн өрөөсөн., тохиол барилдлага [хуучирсан] (хувь зохиол, ерөөл тавилан);


2. Зурхайн ёсонд од гаргийн тохиол: шүтэн барилдлага (шалтгаан, шалтгаант үр дагавар, шалтгаант холбоо), арван барилдлага дэлгэрэнгүй...(шид, рашаан, идэр, арвидах, хотол чуулган, хүчин төгсөх, түлэх, үл тохирох, үхэх, үл зохилдох нийлээд арван барилдлага болно), арван хоёр шүтэн барилдлага (нэр-өнгө, төрөн-түгэх, хүрэлцэх, сэрэх, хурьцах, авах, сансар, төрөх, өтлөх үхэх, мунхаг, хуран үйлдэх, тийн мэдэх нь арван хоёр шүтэн барилдлага болно).

ах дүүгийн барилдлага ах дүүгийн холбоо
ураг төрлийн барилдлага ураг төрлийн хэлхээ холбоо
багш шавийн барилдлага

багш нь шавиа энэрэн хайрлаж номын үндсийг сургах, шавь нь багшаа хүндэтгэн биширч зул, хүж, хадаг барьж, ном заалгадаг монголын уламжлалт ёс

цусан барилдлага цусан төрлийн холбоо эхийн талын хамаатан
тохиол барилдлага хувь зохиол, ерөөл тавилан
шүтэн барилдлага шалтгаан, шалтгаант үр дагавар, шалтгаант холбоо
арван барилдлага

 шид, рашаан, идэр, арвидах, хотол чуулган, хүчин төгсөх, түлэх, үл тохирох, үхэх, үл зохилдох нийлээд арван барилдлага болно

арван хоёр шүтэн барилдлага

нэр-өнгө, төрөн-түгэх, хүрэлцэх, сэрэх, хурьцах, авах, сансар, төрөх, өтлөх үхэх, мунхаг, хуран үйлдэх, тийн мэдэх нь арван хоёр шүтэн барилдлага болно