БАРГИЛ

1. Бадриун, том: баргил бие (бадриун том бие), баргил гар (бадриун том гар) - дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгорзул;


2. Бүдүүн: баргил хоолой (бүдүүн хоолой) - Бүдүүн баргил хэр нь хөг сайтай хоолойгоор аялав. дэлгэрэнгүй... аргил баргил [хоршоо] (дуу хоолойны өтгөн бүдүүн), баргил бүрээ (гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсэг).

баргил бие бадриун том бие
баргил гар бадриун том гар
баргил хоолой бүдүүн хоолой
аргил баргил дуу хоолойны өтгөн бүдүүн
баргил бүрээ

гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсэг