БАЛГА III:
/ ургамал /

балга өвс (нэгэн зүйлийн ховор өвс).

Ижил үг:

БАЛГА I

БАЛГА II