БАЛГАД

1. Олон балгас: хот балгад~балгад хот [хоршоо] (хот балгас, хот суурин газар) - Хуучин хөшөө дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолын эмхэтгэл., балгад хороо [хоршоо] (барилга байгууламж, хүрээ хашаа) - Тус тусын балгад хотноос хэд хэдэн зуун цэрэг гаргав. Замлин Сэнчиний намтар оршив;


2. [хуучирсан] Албан хэрэг шийтгэх газар: балгадын туслагч [хуучирсан] (албан хэрэг шийтгэх газрын шийтгэгчийн дараагийн түшмэл), дэлгэрэнгүй...
3. Бүдүүлэг.

хот балгад~балгад хот

хот балгас, хот суурин газар

балгад хороо барилга байгууламж, хүрээ хашаа
балгад хот хот суурин
балгадын туслагч

албан хэрэг шийтгэх газрын шийтгэгчийн дараагийн түшмэл

балгадын шийтгэгч

хуримыг базаах яамны албан хэрэг шийтгэх газрын хэргийг даан шийтгэх газар