БАЛГААЧ

Балгамтгай: балгаач хүн (балгах дуртай, архи уух дуртай), балиарын бие бараан, балгаачийн бие дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (муу юмны хор уршиг их гэсэн санаа).

балгаач хүн

балгах дуртай, архи уух дуртай

балиарын бие бараан, балгаачийн бие эрээн муу юмны хор уршиг их гэсэн санаа