БАЛГА II

Цочиж балмагдсан байдал.

Ижил үг:

БАЛГА I

БАЛГА III: