БАЛБАЧИХ

Байн байн балбалах, хэмхлэх - Муу хүүхнээ гэрээс ч гаргахгүй, заримдаа нүүр нүдгүй балбачих юм. дэлгэрэнгүй... мод балбачих (мод хэмхлэх).