ХАЛЧИЙЛГАХ

1. Эд юмыг нимгэн халчгар болгох;


2. [шилжсэн] Мал, амьтныг эцэнхий туранхай болгох;
3. [шилжсэн] Айлгах, зүрхшээлгэх.