ХАЛШИРШГҮЙ

Халшрах аргагүй, халширч боломгүй: халширшгүй тэмцэх (няцашгүй тэмцэх) - Дайсны өөдөөс халширшгүй дэлгэрэнгүй.... Д.Сэнгээ. Аюуш.

халширшгүй тэмцэх няцашгүй тэмцэх