ХАЛЬС

1. Хүн, амьтны яс, мах, ургамлын гадуурх нимгэн бүрхэвч - Бургасны хальс хуулж суусаар өдрийг барна. дэлгэрэнгүй... өндөгний хальс (өндөгний гадуурх эвэрлэг бүрхэвч), тарианы хальс (тариан түрүүний гадуурх хатуу хайрс), шар хальс (арьс махны завсрын бүрхэвч), хальс хольс [хоршоо] (хальс төдий, юухан хээхэн) - Хагархай амандаа хальс хольс олж идэв. Аргасун хорчийн домог;


2. Кино, фото зураг зэрэгт хэрэглэх хуванцар нимгэн хуудас - За хө төлөвлөсөн хуудсаа зургийн хальсанд шингээе. Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.

өндөгний хальс өндөгний гадуурх эвэрлэг бүрхэвч
тарианы хальс тариан түрүүний гадуурх хатуу хайрс
шар хальс арьс махны завсрын бүрхэвч
хальс хольс хальс төдий, юухан хээхэн