ХАЛЬСАРХУУ

1. Хальс шиг байдалтай;


2. Хальсархаг.