ХАЛШРАЛГҮЙ

Аливаа зүйлээс бэрхшээлгүй, шантралгүй - Харгуй замд тохиолдсон хад бартаа бүрийг халшралгүй давж улаан нарны дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., халшралгүй дайрах (зүрхшээлгүй дайрах), халшралгүй тэмцэх (мятралгүй тэмцэх).

халшралгүй дайрах зүрхшээлгүй дайрах
халшралгүй тэмцэх мятралгүй тэмцэх