ХАЛЧИХ

1. Мах зэргийн юмыг нимгэн огтлох;


2. [шилжсэн] Харах, хусах - Гүдгэр шороог дээрээс нь халчиж халчиж дийлсэнгүй. И.Дамбажав нар. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...