ХАЛЧИЙХ

1. Эд юм нимгэн халчгар болох;


2. [шилжсэн] Мал, амьтан эцэнхий туранхай болох;
3. [шилжсэн] Айх эмээх, зүрх үхэх, халирах.