БАДРАХ

1. Гал хөгжин асах, гэрэл цацрах: гал бадрах (гал дүрэлзэн асах) - Бадарсан галын дээр ус битгий дэлгэрэнгүй... ААЗ., оч бадрах (оч асах), *хилэн бадрах (ихэд уурлах) - Энэ явдлаас хойш багштаны уур хилэн нь бадрах болов. Л.Бадарч. Хүжийн гал., хий бадрах [хуучирсан] (ухаан солиорох);


2. Ажил үйлс, сэтгэл санаа улам сайжран бүтэх: бадран мандах (хөгжин цэцэглэх) - Эрх чөлөөний туяа бадран мандахын үед дэлгэрэнгүй... Ч.Лхамсүрэн. Мамий Жукей хоёр., цог заль бадрах (цог золбоо, хийморь сүлд нь ивээх) - Нүүр царай гялбаж, цог заль бадарна. Д.Нацагдорж. Зохиолууд., цэцэглэн бадрах (цэцэглэн хөгжих), хөгжин бадрах (хөгжин дэлгэрэх, өөдлөх).

бадран мандах хөгжин цэцэглэх
цог заль бадрах

цог золбоо, хийморь сүлд нь ивээх

цэцэглэн бадрах цэцэглэн хөгжих
хөгжин бадрах

хөгжин дэлгэрэх, өөдлөх

гал бадрах гал дүрэлзэн асах
оч бадрах оч асах
хилэн бадрах ихэд уурлах
хий бадрах ухаан солиорох