ХАДАРГАН II

1. Хадрамтгай, хадрах нь халтай;


2. Айл аймаг хүмүүстээ хажиг хэдэр, адайрлаж маргах зантай;
3. [шилжсэн] Идэмхий, ховдог: хадарган амтай (идэмхий), хадарган идэштэй (ховдог);
4. [шилжсэн] Эвдэмтгий, сүйтгэмтгий, халтай: хадарган хөлтэй (халтай хөлтэй, хөлөөрөө юм эвдэж сүйтгэх зантай буюу гуталдаа дэлгэрэнгүй...
хадарган идэштэй ховдог
хадарган хөлтэй халтай хөлтэй, хөлөөрөө юм эвдэж сүйтгэх зантай буюу гуталдаа арангатай
хадарган амьтан халтай амьтан, эвдэж сүйтгэх зантай амьтан
Ижил үг:

ХАДАРГАН I