ХАДАРГАН I

Морь малын бяр тэнхээтэй, довтлон явахад хурд бага ч тэнхлүүн чанар: хадарган морь (хурд муутай дэлгэрэнгүй...

хадарган морь

хурд муутай боловч хүч тамир сайтай морь

хадарган шар тэнхлүүн, хөллөгөөнд хүч сайтай шар
Ижил үг:

ХАДАРГАН II