ХАДАРГАЛАХ

Ховдоглох, хоол идээ голж шилэхгүй идэх.