БАДАНГА
/ амьтан /

Бугынхан овогт багтах эвэргүй, хүрэн бор зүстэй, эр нь хүйснийхээ орчимд заар гаргадаг булчирхайтай, урт хурц соёотой дэлгэрэнгүй...