БАДАР III:
/ ургамал /

1. бадар шар [ургамал] (үндсийг нь шороонд суулгалгүйгээр хүүш газарт өлгөн, ус цайгаар ширвэн дэлгэрэнгүй...


2. бадар цэцэг [ургамал] (модны ишийг түшин ургадаг, уул хаданд ургах өнгө шаргалдуу цагаан нэгэн зүйл цэцэг) - Бадар цэцгийн дэлгэрэнгүй... Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай; 3. бадар хээ (бадар цэцэгтэй төстэй нэгэн зүйл хээ угалз).

бадар шар

үндсийг нь шороонд суулгалгүйгээр хүүш газарт өлгөн, ус цайгаар ширвэн шимтүүлбээс өөрөө иш навч ургаж цэцэглэнэ

бадар цэцэг

модны ишийг түшин ургадаг, уул хаданд ургах өнгө шаргалдуу цагаан нэгэн зүйл цэцэг

бадар шар

үндсийг нь шороонд суулгалгүйгээр хүүш газарт өлгөн, ус цайгаар ширвэн шимтүүлбээс өөрөө иш навч ургаж цэцэглэнэ; салхины чагирим цэцэг

бадар цэцэг

модны ишийг түшин ургадаг, уул хаданд ургах өнгө шаргалдуу цагаан нэгэн зүйл цэцэг

бадар хээ

бадар цэцэгтэй төстэй нэгэн зүйл хээ угалз

Ижил үг:

БАДАР I

БАДАР II

БАДАР IV

БАДАР V: