БАДАР II
/ хуучирсан /

1. Сүм хийд, буян номын хэрэгт өглөг, хандив цуглуулахаар одогч хуврагийн барьж гуйх нэгэн зүйл аяга - Бурхны дэлгэрэнгүй... Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай., алтан бадар (бадар аяганы хүндэтгэл);


2. бадар аяга (амсар хомбогор, суурь дээшээ сарвагар хэлбэртэй, дугаригдуу зууван, бат бөх эдэлгээтэй, шавар төмрийн аль нэгээр дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Бусдаас эд юм хүсэх гуйлга: бадар барих (гуйлга гуйх, юм гуйх) - Чи чинь бадар барьж баяжаа юу. дэлгэрэнгүй... бадар барьсан бадарч шиг [зүйр цэцэн үг] (өдөржин энд тэндээс гуйж түүж юманд ховдогших).
4. [шилжсэн] бадар шувуу (тоншуул).

бадар аяга

амсар хомбогор, суурь дээшээ сарвагар хэлбэртэй, дугаригдуу зууван, бат бөх эдэлгээтэй, шавар төмрийн аль нэгээр хийсэн, хэрээний нүд мэт хар өнгөтэй аяга

алтан бадар бадар аяганы хүндэтгэл
бадар барих гуйлга гуйх, юм гуйх
бадар барьсан бадарч шиг өдөржин энд тэндээс гуйж түүж юманд ховдогших
бадар шувуу

тоншуул

Ижил үг:

БАДАР I

БАДАР III:

БАДАР IV

БАДАР V: