БАДАРГАН

1. Эд юмны сайтар боловсруулаагүй бүдүүн хадуун байдал;


2. Ааш зангийн хатуу, ширүүн, бүдүүлэг нь.