БАДАРЧ

Бадар гуйн явагч, бадар баригч - Балбар даргын үед бадарч байлаа гэлцэнэ. С.Дашдооров. Гурван айл.