БАДАРЧЛАХ

1. Бадар гуйх;


2. Бадарчин болж хэсүүчлэх, хэрэн явах: бадарчлан тэнэх (бадарчлан хэрэх) - Хавчиг үүрэг үүрч, хоёр мод тулан бадарчлах буюу дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.