БАДГАН
/ анагаах /

Хүний биеийн зүрхнээс дээш хэсэгт байдаг, шороо ус хоёр махбодоос үүсэж түүгээрээ төлждөг, хүний хоол тэжээлийн дэлгэрэнгүй...