БАДИНГА :
/ ургамал /

бадинга чэс (өндөр чийрэг иштэй, том навч, ягаан цэцэгтэй, олон наст өвслөг ургамал, сахар, уураг дэлгэрэнгүй...