БАДЛАХ II

Толгой эргэх, их салхи шороо шуурч юу ч үзэгдэхээ байх.

Ижил үг:

БАДЛАХ I