БАДНА II
/ амьтан /

Намрын дунд улирлын бөднө шувуу.

Ижил үг:

БАДНА I