БАДРАЛТ II:
/ хөгжим /

бадралт баг бишгүүр (нэгээс таван гар татуурга, нэг хөл гишгүүрт олон тооны хоолойтой дарвуулт дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БАДРАЛТ I