БАДРАЛ

Бадрах үйлийн үр дүн: мандал бадрал [хоршоо] (хөгжин дэгжих нь);


2. Юмны эхлэл, үүсгэл.