БАДРААХ

Дэгжээх, өрнүүлэх, дэлгэрүүлэх, хөгжүүлэх, цацраах; бадруулах: галаа бадраах (галыг дүрэлзтэл асаах) - Дэлгэр дэлгэрэнгүй... Ж.Бадраа. Уяхан хорвоон хань.