БАДРАА II

Өнөөгийн эрин, орчин цаг; бадар V.

Ижил үг:

БАДРАА I