БАДИРУУН

Өсгөлүүн, биерхэг том, бүдүүн - Том хүдэр бадируун хүн байсныг хожим мэдсэн билээ. Ж.Дамдин. Монгол бөх., бадируун иш (бүдүүн иш) - Ирт сүхийн бадируун иш бярт эрийн гарт атгаастай байв. Б.Явуухулан. Мөнгөн хазаарын чимээ., бадируун хүү (өсгөлүүн хүү), бадируун эр (биерхэг том хүн).

бадируун иш

бүдүүн иш

бадируун хүү

өсгөлүүн хүү

бадируун эр

биерхэг том хүн