БАДИРУУДАХ

Хэтэрхий бадируун болох, бадирууны учир зохисгүйдэх.